Šakių rajone, Lekėčiuose, mokykloje – daugiafunkciniame centre vyko Marijampolės regiono plėtros 3-iasis tarybos posėdis. Posėdyje buvo nagrinėjama 13 darbotvarkėje numatytų ir keletas papildomų klausimų.

Posėdžio metu aptarti energetikos sektoriaus pokyčiai ir galimybės savivaldybėms. VšĮ Versli Lietuva bendradarbystės centro „Spiečius“ koordinatorė Edita Naidaitė pristatė centrą ir jo teikiamas paslaugas, Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė Aistė Bakaitė – tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Marijampolės apskrityje 2020-2023 m. prioritetus.

Posėdžio metu patvirtinti ir deleguoti Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovai į įvairius komitetus, komisijas, darbo grupes.

Į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą buvo vienbalsiai deleguotas Lietuvos verslo konfederacijos atstovas Vaidas Šalaševičius.

Atstovu į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją deleguotas Šakių r. savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis;

atstove į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos federacijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą deleguota Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė;