Apie Asociaciją

Kodėl Regionų verslo plėtros asociacija?

Bendradarbiavimas su verslo atstovais atveria plačias galimybes verslo plėtrai regionuose. Verslas, žinios ir rekomendacijos – tai, kas padeda augti šiandien.

SVV interesų atstovavimas

Vienyti verslininkus, siekiant sudaryti palankias sąlygas augti verslui.

Savišvieta ir mokymai

Verslininkų informavimas, konsultavimas ir švietimas.

Verslo rekomendacijos

Skatinti verslininkų ir jų organizacijų bendradarbiavimą.

Valdybos nariai:

Regionų verslo plėtros asociacijos prezidentu išrinktas – Vaidas Šalaševičius. Valdybos nariais išrinkti: Rūta Cimkauskienė (UAB „Paukščių gojus“), Laimonas Bazanovas (UAB „Soleka“), Algimantas Bučinskas (Kazlų Rūdos Verslininkų Klubas), Žygintas Zinkevičius (UAB „Kedruva“), Raimonda Sutkaitienė (VšĮ „Kultūros lopšiai“).

Marijampolės verslo klubo prezidente išrinkta  – Raimonda Sutkaitienė (VšĮ „Kultūros lopšiai“), Lazdijų – Rūta Cimakauskienė (UAB „Paukščių gojus“), Kazlų Rūdos – Lina Brusokienė (Kazlų Rūdos Verslininkų Klubas).

RVPA tikslai:

– siekti pagerinti regionines įsidarbinimo galimybes ir didinti dirbančiųjų bei ieškančių darbo asmenų socialinę integraciją;
– teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl regionų teritorijų plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
– inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą regionų bendruomenėse;
– plėsti tarptautinius ryšius, sudarant ekonominio bendradarbiavimo sutartis su užsienio atitinkamomis verslininkų ir pramonininkų organizacijomis.

Tapti Regionų verslo plėtros asociacijos nariu

Dalintis įgyta patirtimi ir skatinti verslininkų ir jų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą.

Registruotis
Kontaktai
Įmonės kodas: 304146379
Vadovas: Vaidas Šalaševičius
Adresas: Kęstučio g. 3, LT-68308 Marijampolė
Telefonas: +370 698 08419
El. paštas: info@rvpa.lt